Aanbod

Wat en voor wie

Wat is psychosociale hulpverlening


Als je het gevoel hebt dat het niet meer gaat...en je zoekt hulp. Bij familie of vrienden of kennissen. Of je zoekt afleiding, een sport of een hobby.

Maar wat als dit voor jou moeilijker blijkt dan voor die ander? Je bent alleen, voelt je niet begrepen, je wilt een stap zetten, maar iets blokkeert dit. Het lijkt alsof er een muur om je heen is gebouwd en je kunt de uitgang niet vinden. Niet alleen tenminste. Er is hulp nodig van ‘buitenaf’. Iemand die ongeacht jouw probleem, jouw situatie, jouw verleden, jouw “zijn” in het hier en nu, met je op zoek gaat naar de deur die open staat.


Mijn aanbod richt zich op psychosociale hulpverlening. Met het psychische deel van de hulpverlening kijken we naar hoe je beleving is van de situatie waarin je moeite en misschien ook verdriet ervaart. We kijken naar je houding, gedrag en denken en hoe dit invloed heeft op je gevoel.

Het sociale deel van de hulpverlening richt zich op alles binnen de sociale omgeving.

Psychosociale problematiek is een breed begrip. Het omvat het gebied van bewustzijn, beleving en gedrag van mensen individueel. Maar ook problemen tussen mensen onderling, zoals binnen het gezin en in andere samenlevingsverbanden, zoals problemen op school, werk, en dergelijke. Ik werk vanuit een christelijke levensvisie, maar iedereen is welkom binnen praktijk Soleil, ongeacht levensbeschouwelijke achtergrond.

“Met Soleil kom je verder”


Voor wie?


Aan mensen met problemen / hulpvragen op een van de volgende gebieden bied ik op professionele wijze ondersteuning:


- Piekeren en/of besluiteloosheid; ergens niet toe komen; vastzitten in eigen gedachten

- Onverwerkte emoties (uit heden of verleden)

- Trauma

- Minderwaardigheidsgevoelens; onzekerheid

- Somberheid of depressie

- Pesten

- Faalangst

- Psychosomatische klachten

- Burn-out klachten

- Hoogsensitiviteit (HSP)

- Zingevingsvragen

- Ziekte

- Relatieproblemen; op het werk, of binnen het gezin

- Opvoedingsproblemen

- Re-integratie (naar werk of samenleving)                             


Doel


Het doel van de psychosociale hulpverlening is inzicht te verkrijgen in de problemen die zich voordoen en om deze zelfstandig te kunnen hanteren. Niet voor alle problematiek is een duidelijke oplossing. Wel is er voor ieder obstakel een manier om ermee om te gaan.

Dit is een leerproces -soms heftig- met een open einde; zowel de therapeut als jijzelf hebben invloed op het verloop en resultaat van de hulpverlening. Door middel van ervaring, kennis en kunde, zal ik je ondersteunen om dit te sturen naar een voor jou, zo wenselijk mogelijke positie. Bij 'werkwijze' leg ik uit hoe dit ongeveer gaat. Bij 'Over Soleil- praktijk' vind je aanvullende informatie.


“Daar waar de zon ondergaat schijnt er licht”


Er zijn van die momenten

Dat je, zoekend naar de zon

Belandde in de regen

En alleen niet verder kon


Dan is er een hand

En een oor misschien

Zodat je door het doolhof

Een weg vooruit zal zien


Gedicht: A. van der Eijk

Werkwijze

Kennismakingsgesprek, intake en behandelplan


Vaak starten we met een kort kennismakingsgesprek. Dit is gratis. Het is belangrijk om te bezien of er een ‘klik’ is. Ook is het mogelijk dat tijdens dit gesprek duidelijk wordt dat een andere vorm van hulpverlening beter zou passen. In dat geval kan ik je informatie geven of eventueel verwijzen.

Maak je een nieuwe start met Soleil? Dan ben je zeker van een energieke aanpak van jouw problemen, waar we stap voor stap aan gaan werken. Er volgt al snel een intake waarin ik 'kennis maak' met jouw wereld en probleem. Vervolgens stel ik een behandelplan met jouw persoonlijke doelen op; meestal is dit pas compleet na enkele gesprekken.


Psychisch


Door te luisteren, observeren en te confronteren, help ik je de hulpvraag te formuleren; jouw hulpvraag zit misschien verborgen. Middels gesprekken krijg jij persoonlijke begeleiding bij het onderzoeken van de aanwezige problemen; Waar liggen je kracht en talenten en wat houd je tegen deze kracht en talenten te gebruiken?

Ik werk voornamelijk integratief, wat betekent dat de therapie wordt ondersteund door het gebruik van verschillende methodieken, zoals onder andere:

- Transactionele Analyse,

- Beeldende of creatieve therapie,

- Rationeel Emotieve Therapie,

- Cognitieve Gedragstherapie


Praktisch


Het kan voorkomen dat er praktische belemmeringen zijn in jouw persoonlijke situatie die aanwezige problemen vergroten. Denk aan bijvoorbeeld huisvesting, problemen ten aanzien van werk, schulden, problemen op school. Hierbij kan ik je ondersteuning bieden in de zin van een en ander overzichtelijk maken, advisering, aanboren van hulpbronnen en je leren om je eigen mogelijkheden hiervoor efficient in te zetten. Ik heb contacten met verschillende instanties binnen de gemeente die ik zo nodig in kan schakelen.Ambulante zorg


De begeleiding kan ambulant. Dit houdt in dat de hulpverlening veelal aan huis plaatsvindt. Geen tafeltje en stoeltje in een koele praktijk, maar gewoon bij jou thuis of in een omgeving waar je je veilig voelt. Op deze manier wordt een beter beeld verkregen van wie jij bent en worden mogelijke aanknopingspunten gevonden om te werken aan problemen. Voel je vrij om te overleggen wat een goede plek is voor jou. “Geen tafeltje en stoeltje, ... puur...”


"Wanneer het over leven gaat,

Kijk ik vooruit wat ik wil

Maar ik weet niet wat

En dus.. ik sta stil


Want in mijn hart staan muren

Kriskras door elkaar

Ik kom er niet doorheen

Nog in geen duizend jaar


Wanneer ik dan toch omkijk

Zie ik die grauwe strijd

We lopen er doorheen

Raken de pijn langzaam kwijt


Struikelend en opstaand

Als ik leer te leven

Steeds een kleine stap

Niet over, maar omgeven


Met mijn blik vooruit

En vanuit eigen kracht

Zal ik gaan accepteren

Terwijl mijn wil de zon toelacht"


Gedicht: A. van der Eijk


Instelling of organisatie


Ondersteuning voor instellingen of organisaties


Psychosociale hulpverlening is veelvormig; het is geen afgebakend werkveld. Deze vorm van hulp heeft een steeds groter belang gekregen binnen bijvoorbeeld gemeentes (denk aan re-integratietrajecten en de WMO) en onderwijs (problemen bij jongeren cq. vroegtijdige schoolverlaters). Ook kan ik een rol vervullen binnen een huisartsenpraktijk, zoals die van Praktijk Ondersteuner GGZ. Er is geregeld overleg met huisartsen van cliënten. Hiervoor wordt een toestemmingsformulier ondertekend.


Bent u een instelling die op zoek is naar iemand die voor korte of langere tijd ondersteuning kan bieden binnen de tak psychosociale hulpverlening, belt u dan naar Soleil of stuur een mail voor een vrijblijvend voorstel.


Een globaal overzicht van de kosten vindt u bij 'Tarieven'. Op basis van welke diensten u vraagt, kunnen deze worden aangepast. Graag overleg ik hierover met u.